Ý kiến cử tri: Cần quyết liệt thu hồi dự án không hiệu quả

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm. Với nhận định thực tế đã có nhiều vụ việc lãng phí gây thất thoát tiền bạc, nguồn lực của Nhà nước còn lớn hơn cả tham nhũng nhưng chậm được xử lý và khi xử lý thì hay đổ lỗi cho khách quan, rất khó chỉ ra trách nhiệm.

Với tham nhũng thì còn có thể thu hồi được, còn lãng phí là hoàn toàn mất đi , cử tri đề xuất xem lãng phí như “giặc nội xâm” và cần có giải pháp mạnh tay để chống lãng phí.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!