Ý kiến cử tri: Chất lượng sàn giao dịch bất động sản liệu đủ uy tín?

Theo thống kê trong quý I/2023, có khoảng 30-50% sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động so với quý trước, đồng thời ước lượng số môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30-40% so với giai đoạn đầu năm 2022.

Một trong những bổ sung mới của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản là bất động sản hình thành trong tương lai phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản - quy định này có điểm tích cực là giao dịch minh bạch, rõ ràng và mở rộng đối tượng được tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và cử tri đặt vấn đề là tình trạng chất lượng sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản nước ta hiện nay đã uy tín với người dân, doanh nghiệp khi giao dịch chưa? Có nên quy định cứng việc giao dịch bất động sản qua sàn hay không?

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga - Sỹ Cường - Phương Thảo - Hữu Ái