Ý kiến cử tri: Cơ chế đặc thù cho TPHCM là cần thiết

Theo Dự thảo Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết 54 về Cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM, TPHCM được quy định các điều kiện cần, đáp ứng đồng thời để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Được mở rộng lĩnh vực áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.

Sửa đổi Nghi quyết 54 để có Nghị quyết mới cho TPHCM phải thực sự mang tính lan tỏa, tác động sâu rộng, mang lại hiệu ứng tích cực đối với vùng miền và đất nước. Sau đây là những ý kiến của cử tri về cơ chế đặc thù cho TPHCM.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!