Ý kiến cử tri: Đề nghị phải có một tòa án riêng về đất đai

Luật Đất đai năm 2013 đã thi hành gần được 10 năm, thực tiễn biến đổi của đời sống xã hội, những thay đổi trong nhận thức và định hướng thể chế, quá trình hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới, đã dẫn đến nhiều vướng mắc, tồn tại trong quá trình áp dụng luật ở các địa phương , trong đó có vấn đề về giải quyết tranh chấp đất đai, việc sử dụng đất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là về giá đất. Đây cũng là nội dung ý kiến góp ý của cử tri vào Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thảo luận hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam