Ý kiến cử tri: Quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận vốn

Qua theo dõi Báo cáo của Chính phủ và các phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn, lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, vì vậy, cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động; có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tín dụng để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh...

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam