Ý kiến cử tri: Quy định rõ ràng văn bản giấy và văn bản điện tử, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp

Qua theo dõi trực tiếp trên THQHVN QH thảo luận dự thảo luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nhiều cử tri mong muốn dự thảo Luật cần làm rõ các quy định liên quan đến căn cứ để xác định mức độ an toàn của hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử; quy định về giá trị pháp lý của chứng thư điện tử, việc xác minh chữ ký số của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam