Ý kiến cử tri: Thiết lập hành lang pháp lý vững chắc để tăng cường quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự

Công tác quản lý công trình quốc phòng, khu quân sự có vai trò rất trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ tổ quốc trong hình tình mới cũng như phát triển kinh tế đất nước. Chính vì vậy, nhiều cử tri bày tỏ quan điểm cần quy định rõ ranh giới khu vực quản lý, công trình, khu vực quân sự với khu vực dân sự để người dân sống ở khu vực này nắm rõ.

sớm ban hành luật quản lý....tạo cơ sở pháp lý tăng cường hơn nữa các biện pháp để quản lý các công trình quốc phòng và khu quân sự