Ý kiến cử tri: Ủng hộ tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ sáng 25/5 là việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15. Cử tri tại nhiều địa phương bày tỏ quan điểm ủng hộ và kì vọng việc tiếp tục thực hiện chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam