Kỳ vọng của cử tri và đại biểu về chính sách tài khóa tiền tệ

Bên lề kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa 15, Phóng viên Truyền hình Quốc hội đã ghi nhận ý kiến của nhiều cử tri và đại biểu về kỳ vọng đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: Dự thảo Nghị quyết chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ phục hồi cũng rất được quan tâm vì tập trung vào 5 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung vào việc đảm bảo y tế, an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, đây là những giải pháp rất cần thiết trong thời gian này.

Bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng: Chính sách về tài chính, tiền tệ, đây là chính sách là cơ sở để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa bị thiệt hại do dịch COVID-19 có cơ hội tiếp cận, ổn định phát triển hàng hóa của doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Bài - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk : Cần tiếp tục hỗ trợ cho các HTX như là chính sách đào tạo nguồn nhân lực, có chính sách về đất đai, vốn, tín dụng để HTX tiếp cận và phát triển. Đề xuất việc hỗ trợ công nghệ số, hạ tầng để các HTX có điều kiện phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể .