Ý kiến cử tri về Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ.

Bên ngoài Nhà Quốc hội, phóng viên THQHVN ghi nhận một số ý kiến cử tri về hai dự án luật thảo luận chiều nay là dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là hai dự luật thu hút sự quan tâm của cử tri và doanh nghiệp.

Ông VŨ MẠNH THÁI - Phường Bắc Cường, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai:
Phải tinh thông nghiệp vụ thì mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra  thì trong yêu cầu tinh thông đòi hỏi học vấn để thứ nhất mình còn đối ngoại, đối nội và trong xử lý các tình huống cần phải tinh thông, trong trấn áp các loại tội phạm thì cần phải có chuyên môn nghiệp vụ thì mới đáp ứng được. Thứ hai là phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc;đảm bảo được an ninh trật tự, bảo vệ được tính mạng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Ông NGUYỄN MINH HẢI - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Long An:
Qua thời gian triển khai Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thì phải nói Luật này đã đóng góp rất tích cực vào hoạt động đổi mới, sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ cũng như đóng góp tíc cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc triển khai ở địa phương cũng không tránh khỏi những bất cập, hạn chế. Đơn cử như việc nhận thức của đa số người dân, tổ chức về vấn đề quyền tài sản đối với sở hữu trí tuệ còn hạn chế, ngay cả trong lực lượng thực hiện chức năng về quản lý nhà nước. Chính vì thế, thực tế, thực tiễn vừa qua thì nó cũng xảy ra những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này cũng xảy ra thường xuyên. Vấn đề thứ 2 đó là điều kiện của địa phương để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển tài sản trí tuệ như lực lượng về con người trong bộ máy nhà nước hoặc tổ chức về tư vấn để giúp cho các tổ chức, cá nhân trong việc xác lập cũng như khai thác tài sản trí tuệ. 

Từ những hạn chế bất cập như trên, vấn đề đàu tiên chúng tôi thấy CP, QH cũng nên xem xét đổi tên dự án luật này thành Luật sở hữu trí tuệ mới sửa đổi, chứ không nên xem xét ban hành ở góc độ Luật sửa đổi một số điều vì chúng tôi đánh giá lần này Luật sửa đổi rất nhiều. Vấn đề thứ 2, để hỗ trợ giải quyết cho địa phương về thúc đẩy hoạt động phát triển sở hữu trí tuệ, đạc biệt là đội ngũ tư vấn cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao năng lực, tôi nghĩ là trong dự án luật lần này nên quan tâm. Thủ tục hành chính làm sao phải đơn giản tối đa điều kiện thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết giúp cho các tổ chức, cá nhân thuận lợi nhất trong đăng ký xác lập cũng như khai thác quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Ông ĐẶNG VĂN XƯỚNG - Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Long An:
“Vấn đề thứ nhất là về quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng từ ngân sách nhà nước. Theo tôi đối với những lại việc này thì tôi chọn phương án 1, bời vì trao quyền đăng ký sáng chế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, từ việc sử dụng ngân sách nhà nước một phần hay toàn phần cho các đơn vị chủ trì thì việc làm này là cần thiết. Vấn đề thứ 2 là vấn đề xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta đã biết luật hiện hành đã qui định 3 cơ chế: xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm bằng biện pháp dân sự; hình sự. Trong thực tế áp dụng, qua tổng kết của Bộ KH&CN chúng ta thấy phần lớn là áp dụng biện pháp hành chính, còn sử dụng biện pháp hình sự và dân sự rất ít, chỉ 5 - 6% trong số các vụ việc mà chúng ta xử lý. Điều này không giống thông lệ với quốc tế, trái với bản chất, các việc này nó là dân sự thì phải được giải quyết bằng biện pháp dân sự.”.

Tiến sĩ HỒ NGỌC ĐĂNG - Tp Hồ Chí Minh: 
Làm sao chúng ta phải thể hiện Luật SHTT là Luật mà mọi người đi đến chỗ là dù không yêu khoa học nhưng mà người ta hiểu được, biết được và có động lực, nhìn nhận vấn đề đó. Và cái thủ tục hành chính liên quan vấn đề này, cái gì ngăn cản, vướng mắc thì chúng ta phải giải quyết vấn đề này ngay để thông thoáng. Tôi lấy ví dụ các nhà khoa học chỉ nghiên cứu khoa học, khi quyết toán công trình khoa học, thì yêu cầu phải có hóa đơn, lấy hóa đơn, chi tiêu như thế nào. Mà trong lĩnh vực khoa học người ta phải ngồi nghiên cứu ra, người ta không nghiên cứu tài chính như thế nào, người ta làm khoa học nhưng lại yêu cầu những vấn đề không phải chuyên môn hay rườm ra về vấn đề này, và không đúng theo các thủ tục trong vấn đề thanh quyết toán. Như những vấn đề tôi đã nói, nó sẽ tạo thúc đẩy kinh tế, tạo ra các nghiên cứu khoa học, các vấn đề xã hội cũng thúc đẩy kèm theo, đặc biệt trong thời buổi khoa học công nghệ. Chúng ta đang nằm trong cuộc cách mạng thứ 4 này thì Luật SHTT đóng vai trò rất lớn trong xã hội chúng ta. Nó là mảng cứng nhằm vào lực lượng sản xuất của xã hội cho nên Đảng và Nhà nước cần quan tâm lĩnh vực này.

Tiến sĩ BÙI QUANG XUÂN - Tỉnh Đồng Nai:
Nội dung của Luật SHTT cũng chưa rõ ràng, chưa thấy được trọng tâm chính là bảo hộ và khai thác quyền tác giả. Đóng các vai trò then chốt như trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin, văn hóa … còn rất thiếu. Cần có  những cụ thể đặc thù về quyền tác giả thì việc phát triển CNTT và văn hóa sẽ được thuận lợi và định hướng rất cao. Vấn đề thứ 2 là nhân thân và quyền tác giả, đồng tác giả là chung, không thể khai thác riêng lẻ được, đây là điều tất yêu. Theo từng phần, đồng tác giả liên quan đến hai hay nhiều đồng tác giả khác. Cho nên để căn cứ thì Luật cũng cần phải rõ ràng, có sự thỏa thuận của đôi bên, thống nhất ý chí và có những ràng buộc về điều đó.