Y Tý sẽ trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Lào Cai

Phát triển du lịch, dịch vụ là một trong 2 lĩnh vực đột phá được tỉnh Lào Cai xác định trong giai đoạn 2020 – 2025. Ở độ cao hơn 2000 mét so với mặt nước biển, xã Y Tý của huyện Bát Xát được qui hoạch trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Lào Cai.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích là 3.100 héc-ta. Trong đó, đất dân dụng khoảng 900 héc-ta, còn lại là đất ngoài dân dụng. Với đặc điểm địa hình tự nhiên bị chia cắt nhiều bởi đồi núi hiểm trở, đô thị du lịch Y Tý sẽ phát triển với 3 phân vùng chính. Y Tý sẽ được phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan và bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, du lịch nông nghiệp ôn đới. 

Ông NGUYỄN QUANG BÌNH, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: “Huyện Bát Xát sẽ phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh để khẩn trương xây dựng các quy hoạch chi tiết để tạo nguồn lực, thu hút nguồn lực đầu tư cũng như là đẩy mạnh quản lý đất đai. Đồng thời tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp tiến hành thực hiện các dự án, sớm đưa Y Tý trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh”

Việc quy hoạch này cũng sẽ làm cơ sở để đầu tư, phát triển khu vực Y Tý đạt đô thị loại V, tiến tới thành lập thị trấn Y Tý trong thời gian tới. Đông thời gắn kết Y Tý với Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Hồng Ngọc