Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công

Phê bình và yêu cầu các cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để “không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy”.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 diễn ra vào sáng nay 27/11. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 21/52 bộ, cơ quan Trung ương và 30/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao với tổng số vốn gần 16,2 nghìn tỷ đồng. Có 43 bộ, cơ quan Trung ương và 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đến hết tháng 11/2023, bình quân các bộ, cơ quan, địa phương này chỉ đạt tỉ lệ giải ngân khoảng 44%, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước (65,1%).

Cá biệt có một số bộ, ngành tiến độ giải ngân dưới 10% như: Ủy ban Dân tộc, Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ LĐTB&XH …vv.

Đề cập đến nguyên nhân, các đơn vị cho rằng, một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chậm ban hành hoặc sửa đổi, còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất.

Bên cạnh đó, bất cập trong công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền cũng là một rào cản khiến cho công tác phê duyệt dự án gặp rất nhiều khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công. Yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với dân với nước để "không cần phải họp nhiều mà công việc vẫn chạy", quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023. 

Trần Tiến -

Cao Hoàng