1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết đã về Việt Nam

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết đã về đến Việt Nam và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị.

Để kịp thời cung cấp thuốc chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng đối với các thuốc chứa dextran 40 hoặc dextran 70. Sau khi tìm được nguồn cung ứng, các cơ sở nhập khẩu này cũng phải liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để xác định nhu cầu, ký hợp đồng và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu về Cục