22 nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được hoàn thiện

Chiều 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2023. Tại Phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi).

Một trong những nội dung nổi bật trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến Chính phủ là cho phép mở rộng điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Về nội dung này, trước đó Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ đã có ý kiến quy định theo hướng: chỉ được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất ở hoặc kết hợp đất ở và đất khác. Không mở rộng đối với tất cả các loại đất như đề xuất của Chính phủ.

Thủ tướng đánh giá cao ý kiến các bộ ngành góp ý vào các vấn đề trong Dự thảo và đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung hoàn thiện dự thảo trình UBTVQH đúng thời hạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xin ý kiến Chính phủ một số nội dung khác như: về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Về phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp; Về sự cần thiết phải giữ nguyên các quy định về Quỹ phát triển đất; Và về sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công liên quan đến quy định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập.

Theo báo cáo của Cơ quan soạn thảo – Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện gần 200 nội dung trong toàn bộ 16 Chương. Đối với 22 nội dung còn ý kiến khác nhau tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự thảo Luật đã hoàn thiện và đã có phương án theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Đức Minh