75% người dân trên 14 tuổi có thẻ căn cước công dân gắn chip

Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã cấp gần 60 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân, chiếm 75% người dân trên 14 tuổi.

Do vậy, trong năm nay Bộ Công an sẽ triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công. Theo lộ trình đặt ra, trong năm 2022, thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ tích hợp thêm một số những giấy tờ khác như giấy phép lái xe, chứng nhận tiêm chủng, y tế, giáo dục…. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, chia sẻ và đồng bộ khoảng 35 triệu dữ liệu thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cùng với đó là kết nối với cơ sở dữ liệu của các ngân hàng. Vì vậy, khi giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh, thủ tục hưởng chế độ, trợ cấp người dân không cần phải mang theo quá nhiều giấy tờ./.