Bác sỹ đến Thanh Hóa làm việc được hỗ trợ tới 1,3 tỷ đồng

Đối với bác sĩ có học hàm giáo sư nếu về công tác sẽ nhận ngay 1,3 tỷ đồng, phó giáo sư nhận 800 triệu đồng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 400 triệu đồng.

HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua Nghị quyết về thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn giai đoạn 2022-2025.
 
Đối với bác sĩ có học hàm giáo sư nếu về công tác sẽ nhận ngay 1,3 tỷ đồng, phó giáo sư nhận 800 triệu đồng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 400 triệu đồng… Những người này sẽ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở Thanh Hóa, nhận chi trả một lần từ ngân sách. 
Chính sách này nhằm thu hút bác sĩ thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đưa y tế Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ. Theo tính toán, đến năm 2025, ngành y tế Thanh Hóa cần khoảng 5.000 bác sĩ.

Thực hiện : Ngọc Thiện Ninh Tùng

quảng cáo