Bệnh viện Chợ Rẫy: 6 tháng đầu năm, nguồn thu bằng tiền chi

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối của cả khu vực miền Nam, được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ năm 2005. Tuy nhiên, nguồn thu thì theo quy định, nguồn chi lại theo giá thị trường nên bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, bệnh viện tự chủ chi thường xuyên theo nghị định 60. Thế nhưng, cơ cấu giá khám chữa bệnh - nguồn thu chính của bệnh viện thì chỉ mới tính được 4/7 cấu phần. Trong khi phần được tính cũng chưa đầy đủ, khiến thu trừ chi của bệnh viện cứ ngày càng nhỏ dần, đến mức nhỏ xíu.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Thực hiện : Phương Thảo Phạm Tiến