Biển xe trúng đấu giá có thể bán bao nhiêu lần?

Chiều 22/9, trao đổi với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam về vấn đề đấu giá biển số xe, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, chỉ người trúng đấu giá mới được phép giữ lại biển sau khi bán xe.

Ông Đức cho biết, theo quy định của dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô, người trúng đấu giá sẽ có quyền giữ biển số. Trường hợp có nhu cầu bán xe, người trúng đấu giá vẫn được giữ lại biển số đó để đăng ký cho xe khác. Trường hợp muốn bán biển số thì phải bán kèm theo xe và biển số này sẽ gắn với chiếc xe được bán đến suốt đời.

Theo Nghị quyết, quyền sở hữu chỉ được áp dụng với người trúng đấu giá biển số. Người mua, người được tặng, được thừa kế biển số đấu giá từ người trúng đấu giá chỉ được bán xe kèm biển và không có quyền giữ lại biển số.

Sau 3 năm thực hiện thí điểm, người trúng biển số đấu giá vẫn được hưởng các quyền lợi theo quy định của Nghị quyết cho tới hết niên hạn sử dụng của phương tiện.

Như vậy, có thể nói, trong bất cứ trường hợp nào, biển xe đấu giá đều không được phép mua đi bán lại.

Thực hiện : Lưu Ly Việt Bắc