• 1150 lượt xem
  • 12:29 17/08/2023
  • Kinh tế

Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2)

Sáng 17/8, diễn ra kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI. Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh Bình Thuận đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2).

Đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng, mục tiêu là nhựa hóa và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến cổng khu sân bay tại xã Thiện Nghiệp. Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường sẽ phục vụ giao thông thông suốt đảm bảo tiến độ và đồng bộ khi dự án sân bay quân sự và dân sự đi vào hoạt động. Hiện dự án sân bay quân sự dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2023, đối với hạng mục dân dụng đang tập trung thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng, phấn đấu cuối năm 2024 đưa vào khai thác.

Ngoài phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2, kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận cũng đã xem xét ban hành các nghị quyết quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương đồng thời miễn nhiệm bầu bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Lê Trang -

Triệu Nguyễn