• 23843 lượt xem
  • 02:23 06/05/2023
  • Kinh tế

Bình tĩnh khi điện tăng giá

Như vậy kể từ tháng 5, giá điện sẽ tăng thêm 3%. Mức tăng được đánh giá là thấp. Tuy nhiên thường sau mỗi lần giá điện được điều chỉnh tăng dù ít hay nhiều thì đều có những tác động tăng giá mang tính tâm lý. Còn với lần tăng giá điện này, ghi nhận ngay sau khi áp dụng giá điện mới cho thấy cảm nhận của người dân và doanh nghiệp là khá bình tĩnh.

Giá điện tăng vào đúng thời điểm tại Hà Nội thời tiết chuyển mùa nóng bức. Các thiết bị làm mát bắt đầu được sử dụng nhiều.

Quán cơm này những tháng trước tiêu dùng khoảng 2,5 triệu tiền điện. Còn khi chuyển mùa nóng như thường lệ các năm trước quán sẽ tiêu dùng khoảng 3 – 3,5 triệu tiền điện. Hiện tổng chi phí nguyên, nhiên liệu của quán mỗi tháng khoảng 60 triệu đồng trong đó riêng tiền điện chiếm 5%. Với giá điện mới, chi phí điện tháng 5 này của quán sẽ tăng thêm khoảng 100 nghìn đồng làm tăng 0,16% tổng chi phí.

Doanh nghiệp này mỗi tháng tiêu dùng khoảng 30 triệu tiền điện. Với mức tăng 3% theo giá điện mới. Kể từ tháng 5, chi phí tiền điện sẽ tăng thêm khoảng 900 nghìn đồng nữa. Như vậy hết năm 2023, nếu điều kiện sản xuất duy trì ổn định thì doanh nghiệp sẽ trả thêm khoảng gần hơn 7 triệu đồng tiền điện. Khoản trả thêm này không đáng kể so với tổng chi phí sản xuất hàng năm.

Mặc dù việc tăng giá điện lần này thấp và không ảnh hưởng nhiều tới sản xuất kinh doanh nhưng cũng như những lần điện tăng giá trước đây, các doanh nghiệp không có thời gian chuẩn bị. Các hợp đồng sản xuất đã ký đến hết năm, điện tăng khiến chi phí tăng nhưng không đưa được vào giá bán nên thâm vào lợi nhuận. Với tình hình EVN vẫn đang thua lỗ lớn, khả năng điện tiếp tục tăng giá là hiện hữu. Doanh nghiệp đề nghị nên có lộ trình tăng giá điện công khai để giúp các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Công Kiên