Bộ Công an đề xuất quy định và quy trình trừ điểm giấy phép lái xe

Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Về bổ sung quy định điểm, trừ điểm của giấy phép lái xe, trong dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 không quy định nội dung này. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý, một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định điểm, trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật.

Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá, Bộ Công an nhận thấy việc quy định điểm, trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết. Đặc biệt, khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông hiện nay diễn ra rất phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Đồng thời việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch, cấp giấy phép lái xe hiện nay đang bị buông lỏng, cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp, nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe.

Theo Bộ Công an, trừ điểm giấy phép lái xe sẽ là một biện pháp quản lý Nhà nước, đây không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp thu kinh nghiệm quản lý an toàn giao thông của các nước tiên tiến trên thế giới. Qua đó quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cho đến quá trình chấp hành pháp luật, việc vi phạm tái phạm.

Để triển khai quy định trừ điểm giấy phép lái xe, Chính phủ sẽ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Lan Phương