Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Chỉ cái gì có giá trị chân thực mới bền vững và có sức thuyết phục

Một trong những việc trọng tâm trong năm 2022 là tôn vinh, tri ân những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; tạo hứng khởi, khơi dậy tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu”, thúc đẩy đội ngũ nhà giáo và toàn ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người” được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dành cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc trò chuyện nhân dịp 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

 

Hồng Dũng