Cán bộ Hà Nội biến động tài sản 300 triệu đồng trở lên phải kê khai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022, yêu cầu cán bộ, người có chức vụ làm ở đơn vị sự nghiệp công lập kê khai bổ sung nếu có biến động về tài sản từ 300 triệu đồng trở lên.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong đợt này gồm những người giữ vị trí công tác quy định tại các Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và nhóm đối tượng thuộc Điều 10 Nghị định số 130 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời hạn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, kê khai bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31/12.