Cần có cơ chế chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ngoài lưu vực sông Đà

Một trong những nội dung mà cử tri trên địa bàn huyện Phù Yên tỉnh Sơn La nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức ngày 5/5, là cần có cơ chế chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích đất rừng mà từ năm 2017 đến nay họ không còn được thụ hưởng khoản tiền này.

Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri là đông đảo người lao động, công nhân tại các Công ty, Nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến việc đảm bảo đời sống, quyền lợi, cũng như cần bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc để từ đó có những chính sách phù hợp hơn tới người lao động.

Đặc biệt trên địa bàn huyện Phù Yên, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Lâm nghiệp Phù Yên từ năm 2017 đến nay không nhận được khoản tiền Dịch vụ môi trường rừng với lý do không thuộc lưu vực sông Đà.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội và các Bộ, Ngành Trung ương trong thời gian tới. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La cũng chuyển nội dung cho các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hoàng Hà - Sơn Nam