Cần phân cấp mạnh mẽ hơn cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 26/9, Báo Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức tọa đàm” Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nhìn lại và hướng tới”. Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia cho rằng 5 năm qua, nhìn chung, doanh nghiệp hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, đặc biệt là khối tổng tài sản lên tới hơn 3,7 triệu tỷ đồng. Một trong những kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo là cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho Ủy ban này.

Sau 5 năm, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo quy định của pháp luật. Đến nay 19 tập đoàn này tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Năm 2023, tổng vốn chủ sở hữu (hợp nhất) của 19 tập đoàn, tổng công ty khoảng 1,17 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất hơn 2,45 triệu tỷ đồng, tăng 14,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động những vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng rất lớn, đang làm khó không chỉ các doanh nghiệp, mà các cơ quan quản lý nhà nước.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng kiến nghị khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Thế Anh