Cảnh sát biển nâng cao năng lực tác chiến

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển và các nhiệm vụ đột xuất khác, tại Vùng Cảnh sát biển 1, vấn đề huấn luyện vòng tổng hợp luôn được đặc biệt coi trọng.

Tích cực, khẩn trương, hàng chục chiến sĩ đã sẵn sàng cho một buổi huấn luyện vòng tổng hợp và bắng đạt thật trên biển...

“Cơ bản, thiết thực, vững chắc”… là phương châm của đợt huấn luyện lần này. Các chiến sĩ đều phải tập trung cao độ, thành thục các thao tác, sẵn sàng chiến đấu

Đợi tập huấn luyện lần này đều được giả định từ những tình huống đã từng xảy ra trên biển. Đợt huấn luyện cũng là căn cử đánh giá chất lượng tác nghiệp chiến đấu của từng chiến sĩ, thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, bản lĩnh trong thao tác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và xử lý tình huống nhiệm vụ được giao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thế Hà