Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng hợp tác bảo vệ an ninh trên biển

Các loại tội phạm trên biển đang có nhiều diễn biến phức tạp, liều lĩnh với các thủ đoạn mới ngày càng tinh vi. Trước thực trạng trên, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết các quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển.

Ngoài việc thực hiện theo hành lang pháp lý là luật cảnh sát biển và luật biên phòng. Thì quy chế này thế hiện được sự phối hợp của hai bên, bảo đảm tính nguyên tắc, quy định của pháp luật về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bên. Hai đơn vị sẽ tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin, thông báo tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, quản lý kiểm soát phương tiện nghề cá. Tăng cường phổ biến các chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước. Tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, xác lập nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm trên biển như tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển…

Thế Hà