Cấp Giấy chứng nhận căn cước với người gốc Việt sống ở Việt Nam: Bước tiến trong bảo vệ quyền con người

Chiều 9/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp Phiên toàn thể, thẩm tra chính thức dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Các đại biểu đều thống nhất với quy định mới, đó là cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Theo Tờ trình, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi từ “Luật Căn cước công dân (sửa đổi) thành “Luật Căn cước”, vì dự thảo Luật mở rộng đối tượng áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch; quy định việc cấp Giấy chứng nhận căn cước cho những người này.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị cần rà soát quyền tố cáo của người gốc Việt đang sinh sống ở Việt Nam cũng như điều kiện được cấp GCN Căn cước.

Các ĐBQH đồng tình với việc sửa đổi Luật CCCD, bởi đây sẽ là bước tiến quan trọng để bảo đảm quyền của người dân, giúp thuận lợi hơn trong thực hiện dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đẩy nhanh việc triển khai Chính phủ điện tử theo xu hướng tiến bộ.

Khắc Phục - Cao Hoàng