Câu chuyện hôm nay: Cần chính sách đặc thù với nhà giáo

“Giới hạn của số lượng, chất lượng nhà giáo, giới hạn của năng lực và trình độ của nhà giáo, là giới hạn của đổi mới và giới hạn chất lượng giáo dục”. Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nhà giáo trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên vẫn chưa thể sống tốt từ nghề giáo. Không ít người phải bươn chải với nhiều nghề khác, hoặc có người phải gạt đi nước mắt dừng công việc trên bục giảng sau nhiều năm gắn bó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tiến Cường -

Phan Hằng