Chỉ 0,9% nhân lực làm về công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) chất vấn về áp dụng công nghệ cho các dịch vụ công, việc này cần nhân lực nhưng cấp xã, phường, thị trấn không có nhân lực, không có cơ chế giữ chân cán bộ chuyên trách. Bà đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc phát triển và giữ chân đội ngũ cán bộ ở cấp xã, phường.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết lực lượng làm về công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước ở Việt Nam chỉ đạt 0,9%. Trong khi đó ở các nước khác con số này khoảng 10%, ở Mỹ là 15%, đặc biệt Văn phòng Tổng thống Mỹ là 20%. 

“Chúng ta nên suy nghĩ về con số này, nếu tiếp tục với 0,9% thì rất khó để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, ông nói.

Để giữ chân nhân lực, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần cơ chế ưu đãi. Hơn nữa, công nghệ số là lực lượng sản xuất, lực lượng thực thi. Do vậy, giải pháp là cần nghiên cứu xây dựng nền tảng số, trợ lý ảo dùng AI để đỡ phần việc của cán bộ công nghệ thông tin, phù hợp với mức lương họ đang nhận.

"Trước đây chúng ta thường bỏ tiền ra đầu tư công nghệ thông tin, rồi bỏ tiền ra nuôi người phát triển, vận hành, tuy nhiên lương một kỹ sư công nghệ thông tin ở bên ngoài đã tối thiểu 35 triệu đồng/tháng, rất khó trả mức này cho công chức”, Bộ trưởng TTTT nói và nêu giải pháp tăng cường thuê người làm công nghệ thông tin để hướng dẫn cho cán bộ.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số