Chỉ bố trí vốn cho dự án đã có thủ tục đầu tư

Sau khi Thủ tướng giao kế hoạch vốn, ngày 12/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện gửi lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Tại Công điện, Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng giao trước ngày 31/12/2023 bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần chú trọng lập kế hoạch, chỉ bố trí vốn cho dự án đã có thủ tục đầu tư theo quy định; ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam