Chính phủ cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Ngày 22/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã dành cả ngày để họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9.

Chính phủ đã nghe và cho ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 30 của Quốc hội; về đề nghị xây dựng Luật Công chứng, Luật Khoáng sản (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến cụ thể với từng dự án luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các cơ quan đã bám sát quy trình, quy định, có nhiều cố gắng để cải thiện đáng kể về chất lượng và tiến độ các dự án luật, đề nghị xây dựng luật .

Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến tại phiên họp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, các đối tượng chịu tác động, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cân nhắc, lựa chọn phương án tối ưu nhất. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, bảo đảm tiến độ, phù hợp tình hình thực tiễn, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân.

Thực hiện : Diệu Linh Thế Anh