Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng chủ động dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ

Chiều 15/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Hội nghị do Quân ủy Trung ương tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đề ra.

Kết quả nổi bật là: thường xuyên dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt, đã tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đến năm 2025 cơ ban xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đề án, chiến lược về bảo vệ Tổ quốc; chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch nước cũng yêu cầu quân đội làm tốt công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín của quân đội trên trường quốc tế.

Khắc Phục