Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc khánh các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (02/12/1971 - 02/12/2021), thay mặt Quốc hội nước CHXHCNVN, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chức mừng tới Ngài Saqr Ghobash - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).