Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Tố: Nhân sĩ nặng lòng với văn hóa dân tộc

Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi đã chia sẻ với Truyền hình Quốc hội Việt Nam câu chuyện xung quanh chủ đề gìn giữ di sản của cụ Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam .

Nền văn hóa của một dân tộc luôn cần có diện và điểm. Nếu diện là phông văn hóa chung của cả dân tộc, thì điểm là những điểm nhấn – những nhân cách văn hóa, những người góp phần cho văn hóa dân tộc tỏa sáng. Trong cuộc tiếp biến văn hóa lớn trong lịch sử dân tộc diễn ra vào đầu thế kỷ XX, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố chính là một điểm sáng. Sự đóng góp tích cực của ông vào công cuộc mở mang dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần khơi những mạch nguồn trong mát để văn hóa dân tộc trường tồn với thời gian.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Văn Khải - Hồng Quyên