Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hàng trăm nghìn tỷ chi lương, chi cho giáo dục đều là chi thường xuyên

Đặt vấn đề chất vấn trước Quốc hội sáng nay (6/11), đại biểu Trần Chí Cường (đoàn TP Đà Nẵng) cho biết Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành cho phép sử dụng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của bộ máy. Tuy vậy, tại Luật Đầu tư công có nội dung quy định về tính chất của dự án đầu tư công dẫn tới cách hiểu, cho rằng toàn bộ các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mua sắm tài sản, sửa chữa, nâng cấp… đều phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Điều này dẫn tới chồng lấn với các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật chuyên ngành khác trong việc sử dụng chi thường xuyên để mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công.

Trả lời câu hỏi về Luật Đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng vướng mắc cần có sự giải thích luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính xác và yên tâm. Hiện còn những vướng mắc trong triển khai thực hiện do chưa hiểu đầy đủ, thống nhất về chi thường xuyên, chi đầu tư.

Nghị định 73 của Chính phủ đối với hệ thống công nghệ thông tin thì hướng dẫn thực hiện nghị định 73 còn vướng mắc, phần đầu tư có phải lập dự án đầu tư hay có đưa vào đầu tư công trung hạn hay không. Bộ Tài chính đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, về chi thường xuyên, vấn đề không hẳn là do Luật Đầu tư công, mà còn liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước. Về việc sửa chữa nâng cấp, hiện nay công tác này vẫn được triển khai bình thường, không có vướng mắc. Về đầu tư mới, phải thực hiện theo quy trình quy định trong Luật Đầu tư công.

Hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội nội dung, với dự án dưới 15 tỷ, thì có thể thực hiện dự án từ chi thường xuyên. Vấn đề này sẽ được Quốc hội quyết định.

Về tiết kiệm trong đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ đồng tình với Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, về vấn đề đầu tư công, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát, có thể từ khâu lựa chọn dự án, có thể do quy mô của dự án không được xác định rõ ràng, hoàn chỉnh ngay từ đầu; công tác chuẩn bị đầu tư, nếu khảo sát tốt thì quá trình triển khai sẽ nhanh hơn, không bị tăng chi phí. Ngoài ra, còn nhiều lý do từ các khâu thiết kế, khảo sát thiết kế, tổ chức thực hiện, khiến kéo dài dự án, giảm hiệu quả tiết kiệm trong đầu tư công.

Nói về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thực tiễn, quy định quy phạm pháp luật không có văn bản nào, trường hợp nào quy định mức chi thường xuyên và chi đầu tư mà căn cứ vào giá trị số tiền. Chủ tịch Quốc hội cho biết, cho đến bây giờ sau khi rà soát thì kết luận bước đầu không vướng Luật Ngân sách. Do đó, Quốc hội đã đưa nghị quyết đặc thù về chi thường xuyên và chi đầu tư ra khỏi chương trình. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số