Chủ tịch tỉnh lý giải việc Quảng Nam chưa bán được tín chỉ carbon

Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ đồng ý lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của đề án là “bán không khí” từ rừng để giúp người dân phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, đề án bán tín chỉ carbon ở Quảng Nam vẫn nằm trên giấy.

Quảng Nam có gần 630.000 ha rừng tự nhiên, mỗi năm trữ được khoảng 1 triệu tấn carbon. Đề án thí điểm bán tín chỉ carbon sẽ giúp tăng 20% diện tích rừng tự nhiên trong 10 năm tới, nâng độ che phủ lên 61% vào 2025, phục hồi và làm giàu rừng đạt khoảng 7 triệu mét khối gỗ và giảm phát thải 14 triệu tấn CO2 vào 2030. Đề án có thể thu về 130 tỷ đồng mỗi năm, nhưng khi triển khai thì gặp vướng mắc về pháp lý, lựa chọn đơn vị tư vấn.

Tại buổi họp báo vừa qua, lãnh đạo tỉnh cho biết, bán tín chỉ carbon là bán không khí, một khái niệm mới nên hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Năm 2018, địa phương này đã làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, nhưng hồ sơ thẩm định chưa hoàn thiện, chưa chọn được đối tác tư vấn.

Nhu cầu về một thị trường chuyển nhượng tín chỉ carbon chất lượng cao sẽ ngày càng được quan tâm. Rừng Việt Nam sẽ phát huy được tác dụng là bể chứa carbon tự nhiên lớn nhất, đem lại nguồn tài chính bền vững cho người dân và đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên -

Anh Khoa