• 2073 lượt xem
  • 06:05 02/08/2022
  • Kinh tế

Chuẩn bị dự án chưa tốt, giải ngân vốn đầu tư công "chưa đạt yêu cầu"

Tại cuộc họp Tổ công tác số 4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, kết quả giải ngân tại các Bộ, ngành, địa phương là chưa đạt yêu cầu, đòi hỏi phải rất nỗ lực, xác định rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, phấn đấu giải ngân toàn bộ trong tháng 12.

Trong tổng số 16 bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc phạm vi kiểm tra của tổ công tác có 9 bộ, 5 địa phương tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6 dưới mức trung bình của cả nước là 29,15%. Giải phóng mặt bằng gặp khó khăn vẫn là điểm nghẽn trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: “Krông Pách Thượng của Đắk Lắk còn 500 hộ dân ở lòng hồ vẫn chưa di dân được trong khi tái định cư cũng cơ bản nhưng người dân chưa chịu đi vì Đắk Lắk khó nhất hiện nay là không xác định được nguồn gốc đất. Vì Tây Nguyên nguồn gốc đất là khủng khiếp, không xác định được nên không biết cách nào đền bù cho bà con ngoài cái vận động. ”

Ông TRẦN QUÝ KIÊN, Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường: "Qua rà soát vừa rồi là vướng về cơ chế chính sách là không có. Đặc biệt 1 số vấn đề cụ thể hiện nay bộ đã trình Chính phủ 1 nghị định sửa các nghị định còn lại. Hiện nay đã qua quy trình thẩm định, xin ý kiến thành viên Chính phủ. Chúng tôi đã nhận lại và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sớm nghị định này để tháo gỡ những khó khăn ngay trong khi chờ luật đất đai có thể được xem xét thông qua vào năm 2024. Còn lại báo cáo Phó Thủ tướng chủ yếu là vướng trong khâu tổ chức thực hiện".

Một trong những nguyên nhân quan trọng khác được đề cập đến là công tác chuẩn bị dự án để xin chủ trương đầu tư chất lượng chưa cao, một số dự án chưa đủ điều kiện triển khai trên thực tế.

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu Tư: “Chúng ta đều phải thừa nhận rằng khâu chuẩn bị dự án của chúng ta, của các bộ và địa phương chưa tốt.Thực ra là câu chuyện này năm nào cũng bị và kéo dài nhiều năm nay rồi. Nếu trong thời gian tới mà muốn giải quyết thì khâu chuẩn bị dự án phải rất là tốt. Báo cáo Phó Thủ tướng là hôm trước, Chủ tịch Quốc hội cũng kêu rất nhiều về câu chuyện chúng ta chuẩn bị dự án của các bộ, ngành, địa phương.”

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: Rõ ràng là đống hồ sơ này thông qua được thì bao nhiêu % là thi công được ngay đâu? Hôm nay tôi phải nói thật để các đồng chí rút kinh nghiệm cho để làm cái này. Từ địa phương có Sở Kế hoạch đầu tư, rồi UBND các đồng chí phải thẩm định cho tốt vào để khi có chỉ tiêu vốn của Chính phủ, Quốc hội về thì chúng ta làm ngay được. Đây vẫn là cái nguyên nhân cốt lõi làm cho đầu tư chúng ta chậm.”

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát để kịp thời điều chuyển vốn theo quy định của pháp luật đối với các dự án không đảm bảo điều kiện, ưu tiên vốn hoàn thành các công trình, dự án quan trọng. Bộ KHĐT tổng hợp, rà soát, trình cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công.

Tiến Cường