Chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp bất thường diễn ra thành công

Chiều 30/12, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với lãnh đạo Văn phòng quốc hội về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá 15.