Chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế 350 nghìn tỷ đồng sẽ được ban hành trước Tết Nguyên đán

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, Thứ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Trần Huy Đông cho biết, Chính phủ đã lấy ý kiến các thành viên về dự thảo Nghị quyết thực hiện gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng. Dự kiến ban hành trước Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt coi trọng với nhiều giải pháp để phục hồi kinh tế sau 2 năm dịch bệnh COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã trình Chính phủ một nghị quyết gồm 2 nội dung về chương trình phục hồi và triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội khóa XV về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi.

Ông TRẦN DUY ĐÔNG - Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư:Trong Nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cũng tham mưu Chính phủ với tính cấp bách như vậy, cần triển khai ngay gói hỗ trợ và giải ngân ngay trong 2 năm 2022-2023. Những nhiệm vụ đưa ra cho các bộ, ngành phải triển khai ngay, chậm nhất trong quý I/2022. Hiện nay một số nhiệm vụ các bộ, ngành đã chủ động thực hiện như chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành. Dự thảo Nghị quyết dài 20 trang, trong đó có 10 trang giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp chặt chẽ với nhau. Đồng thời, có các cơ chế giám sát như Mặt trận Tổ quốc, Kiểm toán Nhà nước… để đảm bảo chương trình triển khai minh bạch.”

Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết, Chính phủ rất tích cực triển khai sau khi có Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Trong ngày hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư  sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị quyết để cố gắng ban hành trước Tết.

Theo thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ của nghị quyết bao gồm: Mở cửa nền kinh tế gắn với nâng cao năng lực kinh tế phòng chống dịch bệnh; Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, hỗ trợ cho người lao động làm việc; Hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn lực đầu tư công để hoàn thành dứt điểm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông. Đồng thời, tiếp tục cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Đây là nhóm giải pháp rất quan trọng trong lúc chúng ta mở cửa phục hồi đón các nhà đầu tư quay trở lại./.

Thực hiện : Thùy Linh Tùng Dương