Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới còn nặng, khó tiếp thu

Nhằm nâng cao công tác giám sát và đánh giá thực tiễn việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã phát phiếu khảo sát ghi nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo những chủ thể chịu tác động trực tiếp từ 2 nghị quyết này.

Tại trường THPT Tánh Linh 45 học sinh trên tổng số 60 học sinh được khảo sát cho biết chương trình cải cách khó học, khó tiếp thu. Điển hình như phiếu khảo sát dưới đây, một em học sinh THPT cho biết kiến thức các em phải tiếp thu nhiều, đề kiểm tra nặng, nhiều kiến thức của lớp trên đưa xuống lớp dưới, các em tiếp thu không kịp gây ra áp lực học tập với các em.

Đối với 60 phiếu khảo sát lấy ý kiến của giáo viên đa số các thầy cô cho rằng chương trình còn quá nặng, quá nhiều nội dung, cơ sở vật chất hay công tác bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên còn nhiều bất cập. Để thực hiện tốt thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa các giáo viên cho rằng cần thống nhất dạy một bộ sách giáo khoa, có chính sách giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng việc đổi mới.

Sau khi được chuyên viên tổng hợp ý kiến khảo sát, phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông đã trực tiếp thông báo kết quả và đọc một số ý kiến đáng chú ý. Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông cho rằng qua những phiếu khảo sát này đặt ra vấn đề phải suy nghĩ trong việc điều hành và triển khai thực hiện nghị quyết 51 và 88 của Quốc hội.

Cũng liên quan đến khó khăn về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, vấn đề dạy tích hợp ba môn lý, hóa, sinh cũng được đại diện trường học và phòng giáo dục huyện Tánh Linh báo cáo tới đoàn ĐBQH. Thực tế tại các trường cho thấy giáo viên dạy sinh thì không thể dạy tích hợp được lý, hóa. Bên cạnh đó, đề nghị cần xem xét thống nhất chương trình sách giáo khoa trên toàn quốc theo hướng chỉ dạy một bộ sách.

Ngay sau khi làm việc với huyện Tánh Linh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục phát phiếu khảo sát ý kiến đối với các chủ thể chịu tác động Chương trình GDPT 2018 tại thành phố Phan Thiết nhằm có đánh giá khách quan về thực tiễn việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Trang