Cởi mở cơ chế tài chính cho cơ sở y tế công lập nhưng không nên trao quyền tự định giá

Việc xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo phương án như thế nào để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa tránh kìm hãm sự phát triển dịch vụ y tế. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu tại hội thảo về nội dung liên quan do Ủy ban xã hội tổ chức chiều 9/8.

Từ thực tiễn triển khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện nay cho thấy  còn nhiều vướng mắc như: Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  khác nhau nên dẫn đến một cơ sở y tế có thể có 3 mức giá khác nhau; Các yếu tố cấu thành giá đã thay đổi trong khi định mức kinh tế kỹ thuật ban hành chưa đầy đủ, nhiều giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa kịp thời điều chỉnh.

Trong sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh lần này, nhiều ý kiến đề xuất cần có cơ chế cởi mở hơn, trao quyền cho cả cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và tư nhân trong việc tự định giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Ông PHẠM VĂN HỌC, Tổng giám đốc bệnh viện đa khoa Hùng Vương: "Để bệnh viện khối tư nhân sẽ tự quy định giá, nhưng có những công cụ để kiểm soát như công khai minh bạch, niêm yết và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền. Còn cơ sở y tế công lập chỉ xác định khung giá, mức giá với dịch vụ thiết yếu, còn lại cũng cần có sự cởi mở, cần cơ chế tháo gỡ."

Không đồng tình việc giao cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quyền tự định giá khám chữa bệnh theo yêu cầu, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng điều này không khả thi và sẽ là buông lỏng quản lý.

Ông NGUYỄN ANH TRÍ, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Cái này không được, tôi cam đoan luôn là cực kỳ bị rối loạn, các bệnh viện phần lớn không đủ trình độ để làm. Tôi nói rất thật, phụ thuộc rất lớn và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Cái này làm không nổi, nếu làm là buông lỏng. Bộ Y tế không thể quản lý nổi."

Nhiều ý kiến cũng cho rằng nên để Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, cần rà soát lại toàn bộ bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh, và đối với các dịch vụ y tế phục vụ việc tối khẩn cấp như dịch Covid-19 vừa qua thì càng phải quản lý chặt chẽ hơn để không xảy ra tiêu cực. 

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo Sỹ Cường