COP26: Việt Nam nỗ lực đưa lượng phát thải về ''0''

Là một trong những nước châu Á đặt tham vọng lớn nhất về ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 43,5% lượng phát thải. Đến nay, hơn 2 năm sau cam kết tại Glasgow, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc ưu tiên sự phát triển bền vững để tiến gần về “0” vào 2050. Là một trong những nước đang phát triển nhưng đã tiên phong trong việc thể chế hoá những quy định quốc tế cũng như các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu, hiện Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các hành động thực hiện mục tiêu giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng và có những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam