Cử tri Bình Thuận đề nghị xem xét Quyết định 861

Việc thay đổi chính sách từ xã vùng III trở thành xã vùng I theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ khiến người dân xã Phan Dũng gặp nhiều khó khăn. Đây là phản ánh của cử tri gửi gắm đến đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận trong buổi tiếp xúc cử tri xã Phan Dũng diễn ra sáng ngày 23/6.

Cử tri xã Phan Dũng cho biết theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 xã Phan Dũng từ xã vùng III trở thành xã vùng I, việc trở thành xã vùng 1 đột ngột khiến nhiều chính sách ưu đãi cho vùng khó khăn như bảo hiểm y tế, giáo dục, bảo vệ rừng bị cắt từ 50 đến100%. 

Trong khi đó, người dân tại đây 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thời gian qua giá cả xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến bà con không thể thoát nghèo. Cử tri mong muốn Chính Phủ xem xét lại việc sắp xếp và hỗ trợ các vùng khó khăn để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phan Dũng cũng đề nghị quan tâm ưu tiên việc học cho con em vùng dân tộc thiểu số, tình hình an ninh trật tự và việc cấp đất sản xuất và giải quyết các vấn đề về giao thông.

Thực hiện : Lê Trang Triệu Nguyễn