Cử tri gửi gắm kỳ vọng vào các dự án luật

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác. Có thể thấy đây là kỳ họp có khối lượng dự án luật được xem xét nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt, nhiều luật liên quan trực tiếp đến cơ sở, người dân, được cử tri rất quan tâm và nêu nhiều ý kiến đóng góp.

Cũng vì thế, bước vào kỳ họp này, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào công tác lập pháp của Quốc hội. 

Trong 7 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp này, có những luật được Quốc hội đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến từng địa phương, từng cấp chính quyền, từng người dân. Cũng vì thế, với sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của Quốc hội, cử tri kỳ vọng dự án Luật này sẽ thể chế hóa được đầy đủ Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Còn đối với 07 dự án Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, cử tri cho rằng nổi bật phải kể đến là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đây là dự án luật gần gũi với từng gia đình, người dân, đặc biệt trước thực trạng xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, đáng báo động liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra gần đây, cử tri kỳ vọng Luật được ban hành sẽ góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri, nhân dân cũng bày tỏ vui mừng khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được xem xét thông qua tại kỳ họp này hướng tới mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời giải quyết được các vấn đề nổi lên trong công tác khám, chữa bệnh ở cấp cơ sở.

Thực hiện : Như Thảo Đào Nghĩa Lê Phương