Cử tri New Zealand đi bỏ phiếu sớm

Ngày 2/10, các cử tri New Zealand đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội.

Lãnh đạo đảng Dân tộc và lãnh đạo đảng Xanh đã đi bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử Quốc hội New Zealand diễn ra trong bối cảnh Công đảng cầm quyền đang gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này.

Các cuộc thăm dò dư luận tại New Zealand hiện nay cũng cho thấy đảng Dân tộc đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Dó đó, lựa chọn cuối cùng của người dân New Zealand sẽ chỉ được biết đến khi kết quả bầu cử được công bố.

Q.T