Đại biểu Quốc hội: "Đang có vấn đề trong công tác quản trị nền kinh tế"

Giảm lãi suất cho vay; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chú trọng thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước để đối phó với khó khăn bên ngoài. Đó là một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại cuộc họp tổ của đoàn Hà Nội sáng nay.

Lấy ví dụ về sự triệt tiêu gần như hoàn toàn ngành dịch vụ karaoke do nguyên nhân thay đổi quy định quản lý; hay khách du lịch vào Việt nam ít hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực do nguyên nhân không cấp visa hoặc chỉ cấp thời hạn ngắn, Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng đang có vấn đề trong công tác quản trị nền kinh tế hiện nay.

Một vấn đề khác liên quan đến quản trị nền kinh tế theo đại biểu là việc nhiều cán bộ quản lý không dám thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, ảnh hưởng lớn đến công việc sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp,

Bên cạnh các vấn đề trước mắt, vấn đề dài hạn của nền kinh tế cũng được phân tích làm rõ. Đại biểu Tạ Đình Thi đoàn Hà Nội cho rằng 2 chỉ tiêu năng suất lao động và tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo chưa đạt là những vấn đề rất đáng quan ngại. Mà nguyên nhân là do giải ngân đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ quá thấp. Nếu không giải quyết vấn đề này thì việc đảm bảo chất lượng tăng trưởng cũng như an ninh kinh tế sẽ khó khăn.

Cũng theo đại biểu, trong bối cảnh khó khăn của thị trường thế giới thì phải tập trung vào thị trường nội địa: Cụ thể là mở rộng thị trường trong nước, phải giảm lãi suất, các chính sách tài khóa phải sẵn sàng hỗ trợ ngay cho doanh nghiệp.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam