Đảm bảo quyền linh hoạt của chủ toạ trong điều hành phiên họp Quốc hội

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần phải bổ sung các quy định để đảm bảo quyền linh hoạt của Chủ toạ, người điều hành phiên họp, để hoạt động của Quốc hội diễn ra sôi động, chất lượng, hiệu quả; tuy nhiên cũng đề nghị tính toán thêm một số yếu tố.

Nêu quan điểm đối với quyền của Chủ toạ, người điều hành phiên họp,  Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Chủ toạ, người điều hành phiên họp cần thiết phải có 3 quyền chủ yếu là:  Quyền linh hoạt điều chỉnh thời gian, quyền cho dừng phát biểu và quyền thay đổi thứ tự phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Linh hoạt ngắn dài thì dài có nghĩa là thêm vài ba câu, nhưng cũng không thể vài phút được, đó là cái tranh luận, còn giải trình có thể dài hơn. Thứ 2 là quyền dừng phát biểu nếu không thấy đúng nội dung, hoặc có biểu hiện không đảm bảo tôn nghiêm Quốc hội; thứ 3 là thay đổi; thứ tự phát biểu theo hướng ưu tiên các đoàn chưa được phát biểu”.

Khẳng định quyền phát biểu tại phiên họp là một quyền quan trọng của đại biểu, là phương thức thể hiện tính chất dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, do đó các ý kiến cũng đề nghị, dự thảo Nội quy kỳ họp khi bổ sung quyền linh hoạt của Chủ toạ cũng cần phải đảm bảo yếu tố này.

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: “Để bảo đảm quyền của đại biểu trong thể hiện chính kiến của mình, đặc biệt là tại các phiên hội trường, đại biểu còn muốn thể hiện trách nhiệm với địa phương mình ứng cử. Vì vậy, khi linh hoạt điều chỉnh thì cũng cần tiêu chí đặt ra để đáp ứng các điều kiện cần thiết để Chủ toạ có thể điều hành rút ngắn thời gian”.

Ông LÊ QUANG HUY, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường: "Quyền phát biểu trên hội trường của đại biểu rất là bình đẳng, rất là quan trọng, tôi cho rằng có tiêu chí gì đó, đề nghị Quốc hội cho phép chúng ta rút ngắn, lựa chọn chủ thể sát với vấn đề thảo luận, có cơ sở mềm dẻo”.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, vai trò chủ toạ, người điều hành cũng được thể hiện rất rõ. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục cụ thể hoá hơn các tiêu chí mà Hiến pháp và luật đã có quy định. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời khẳng định, quyền linh hoạt điều hành là rất cần thiết, đảm bảo cho một Quốc hội có “sức sống”, tăng tính công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ, pháp quyền,  thích ứng với diễn biến thực tế, song việc linh hoạt này cũng cần phải xin ý kiến và nhận được sự đồng thuận của Quốc hội. 

Thực hiện : Dương Dung Như Thảo Quang Sỹ Vũ Hiếu