Đảng ta tự sửa mình để không ngừng lớn mạnh

Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thế nhưng Đảng cầm quyền cũng có những nguy cơ, trong đó có nguy cơ về sự suy thoái và tha hóa trong nội bộ Đảng. Do đó trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm và được coi là nhiệm vụ “then chốt” có ý nghĩa sống còn.

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" viết năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ, đảng viên”. Tư tưởng về công tác xây dựng, chỉnh đổn Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta quán triệt sâu sắc, bằng những việc làm thường xuyên, liên tục tự chỉnh đốn nội bộ, mở nhiều đợt xây dựng, chỉnh đốn sâu rộng.

TS ĐINH QUANG THÀNH, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện HCM và các Lãnh tụ của Đảng: "Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ giấu giếm khuyết điểm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một Đảng giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng, một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm và sửa chữa là một Đảng chân chính, chắc chắn và cách mạng. Đảng ta luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá đúng sự thật, tìm ra nguyên nhân và khắc phục sửa chữa."

Liên tiếp trong 3 khóa gần đây, ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, công việc được Đảng ta quan tâm đầu tiên đó chính là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 10 năm qua – Đảng tự soi, tự sửa mình để không ngừng lớn mạnh qua cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thẳng thắn, trung thực và bản lĩnh, Đảng đã công khai khuyết điểm, kể cả các vụ vi phạm pháp luật của hàng chục nghìn tổ chức đảng và hàng trăm nghìn đảng viên, cũng như những hình thức kỷ luật đối với các tổ chức đảng và cá nhân đảng viên có khuyết điểm, xử lý các vụ tham nhũng mà trong số đó có nhiều cán bộ, đảng viên phải chịu án hình sự, không ít là cán bộ cao cấp, là ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị ; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm và đề ra các giải pháp khắc phục… Chống tham nhũng và thông tin về kết quả chống tham nhũng đều không có vùng cấm. Việc này không làm Đảng mất uy tín, mà càng thể hiện bản lĩnh của Đảng. Vì, theo lời Bác Hồ, “như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Ông PHÙNG HỮU PHÚ, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: "Trong chỉnh đốn Đảng …việc rất quan trọng là phải thường xuyên đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng được chuyển về trực thuộc Bộ Chính trị, trực tiếp do Tổng Bí thư là Trưởng ban. Cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong những năm qua, đặc biệt là trong 10 năm gần đây đã làm cho Đảng ta trong sạch hơn. Chúng ta phòng, chống tiêu, tham nhũng, tiêu cực không chỉ là ngăn ngừa sự thất thoát tiền bạc của nhân dân, của Nhà nước mà quan trọng hơn là qua đấu tranh này, sàng lọc đội ngũ cán bộ đưa những người thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng, ra khỏi các cương vị lãnh đạo, làm cho bộ máy trong sạch hơn và qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, nhân dân, tin tưởng hơn vào Đảng."

Những mức kỷ luật được công bố. Những bản án được tuyên đúng người đúng tội. Tinh thần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu và thực hiện bài bản trong năm qua đã khiến nhân dân vui mừng và thêm tin tưởng vào quyết tâm sửa chữa khuyết điểm của Đảng.

PGS.TS PHAN XUÂN SƠN, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "Việc thẳng thắn nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, nghiêm túc sửa mình, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng thể hiện Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Thể hiện đó là một Đảng cách mạng chân chính, chứ không phải một Đảng tìm kiếm lợi ích cho bản thân mình, hay là lợi dụng việc này việc khác để đứng trên lợi ích nhân dân, mà Đảng phải thật sự là đạo đức, là văn minh, phải trong sạch, có năng lực để lãnh đạo,"

Ông NGUYỄN TÚC, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: "Bác Hồ nói là có dân là có tất cả mà mất dân là mất hết. Nếu mà niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước bị suy giảm thì sẽ rất nguy hiểm. Bác dạy chúng ta là không sợ đói,..... chỉ sợ không công bằng, không sợ giặc, chỉ sợ lòng dân không yên. Khi mà lòng dân không yên thì những vấn đề phức tạp lắm, tức là chế độ sẽ không ổn định được."

Nhìn lại quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong chặng đường 93 năm qua thấy rõ, Đảng ta đã ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam. Đảng có vững mạnh mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng cầm quyền, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, như Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra..

Anh Dức