Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Chiều 14/03, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học về lộ trình, thời gian thực hiện và các nội dung quan trọng của Đề án có ý nghĩa đặc biệt này.

Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước yêu cầu Tổ Biên tập đưa ra lộ trình cụ thể xây dựng đề án đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nội dung trong bản đề cương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, tổng hợp. Chủ tịch Nước cho rằng bản đề cương này đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong chương trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, đồng thời cũng cập nhật những vấn đề thời sự quan trọng, nhất là quyền con người, quyền công dân, chế độ dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân tại Việt Nam. 

Chủ tịch Nước hoan nghênh các ý kiến chỉ rõ những tồn tại, bất cập kéo dài lâu nay trong việc thực thi pháp luật tại Việt Nam. Chủ tịch Nước đề nghị các nhà khoa học, các chuyên gia thảo luận những vấn đề đột phá, trọng tâm của đất nước và nguyện vọng của nhân dân, tuy nhiên các ý kiến cần đổi mới, tư duy mạnh mẽ, không nêu lại những thứ người khác đã nêu, nhưng không sai lệch nguyên những tắc quan trọng, đặc biệt là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc họp này, Chủ tịch Nước cũng yêu cầu Tổ Biên tập đưa ra lộ trình cụ thể xây dựng đề án trong thời gian còn lại để đảm bảo đúng tiến độ Bộ Chính trị giao./.